logo djura 1 250 250px 1

Baner skola 2 1

login2

Све јавне набавке 2019

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈН 8/2019 - ДОБРА -опремање продуженог боравка после завршетка надоградње школе

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

у Основној школи "Ђура Даничић" Душана Васиљева 19 ,  а према спецификацији која чини конкурсну документацију . 

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 05.12.2019. ГОДИНЕ ДО 09:00 ЧАСОВА .

Позив

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Имена и допуна конкурсне документације 

Обавештење о продужетку рока 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Предмет јавне набавке мале вредности по партијама ЈН 6/2019 - УСЛУГЕ -

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

у Основној школи "Ђура Даничић" Душана Васиљева 19 ,  а према спецификацији која чини конкурсну документацију . 

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 27.11.2019. ГОДИНЕ ДО 12 :00 ЧАСОВА .

Позив

Конкурсна документација 

Одлука 

Предмет јавне набавке велике вредности ЈНОП 5/2019 - РАДОВИ - НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ИЗНАД ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ у ОШ "Ђура Даничић" Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини Конкурсну документацију.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 08.04.2019. године до 10:00 часова.

ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1.

Одлука о додели уговора ЈНОП 5/2019

Обавештење о закљученом уговору за ЈН ОП 5/2019

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ : 2 ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНМВ 3/2019 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

1. ИЗМЕНА И ДОПУНА

2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ : ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНМВ 03/2019 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

1. ИЗМЕНА И ДОПУНА 

2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

1. 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 4 /2019 набавка добара - ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 10,15 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

2. 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ /– 3 /2019 набавка добара - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 10,15 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3. 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 2 /2019 набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 08,45 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

4.

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ –1 /2019 набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 08,45 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Ми на мапи

Наш мото

Мото школе