logo djura 1 250 250px 1

Baner skola 2 1

login2

Све јавне набавке 2020

 

Јавне набавке правилник 

 

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 1 /2020 набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ  у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 19.02.2019.ГОДИНЕ ДО 08:45 ЧАСОВА

ОДЛУКА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 4/2020 набавка добара - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА  у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 19.02.2019.ГОДИНЕ ДО 10:15 ЧАСОВА

 ОДЛУКА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 2/2020 набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ  у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 19.02.2019.ГОДИНЕ ДО 08:45 ЧАСОВА

ОДЛУКА

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 3/2020 набавка добара - ХРАНА И ПИЋЕ ЗА КУХИЊУ  у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 21.02.2020.ГОДИНЕ ДО 10:15 ЧАСОВА

ОДЛУКА

ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДЛУКА 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Ми на мапи

Наш мото

Мото школе