Грађанско васпитање

Наставници

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Мирјана Мелег,

професор музичке културе

Грађанско васпитање;

Музичка култура;

Оркестар

Снежана Берисављевић,

професор српског језика и књижевности

Грађанско васпитање;

Српски језик и књижевност

Драгица Кричковић,

професор српског језика и књижевности

Грађанско васпитање;

Српски језик и књижевност

Слободан Грбић,

професор историје

Грађанско васпитање;

Историја


© 2023 ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ДАНИЧИЋ" – Нека су права задржана

Администратори школа су одговорни за објављени садржај

Designed by DevTech