Организација наставе

Организација наставе

Распоред писмених провера знања

Распоред звона

Распоред часова разредне наставе

Распоред часова предметне наставе

Распоред часова изборне наставе

Дани отворених врата

Распоред рада библиотеке

Термини индивидуалних разговора

Настава у Основној школи “Ђура Даничић” се реализује на српском језику.


Први страни језик је енглески (од 1. до 8. разреда).

Други страни језик (обавезни изборни) је немачки (од 5. до 8. разреда).


Организација рада у Основној школи „Ђура Даничић” у потпуности прати реформу образовања и ослања се највећим делом на Школске програме за први, други, трећи, четврти, пети, шести, седми и осми разред, који чине полазну основу система образовања и васпитања. Школски програм Основне школе „Ђура Даничић” израдила су Одељењска већа, Педагошки колегијум и Стручни актив за израду школског програма.


Настава и други облици образовно- васпитног рада у Основној школи „Ђура Даничић” остварују се у току два полугодишта. Образовно- васпитни рад за ученике од првог до седмог разреда, оствариваће се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Образовно- васпитни рад за ученике осмог разреда оствариваће се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана. У оквиру 36 петодневних наставних недеља школа ће извршити корекцију календара која ће омогућити да сваки дан у седмици буде заступљен 36 пута. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст.


У школи се празнују државни и верски празници, у складу са Законом. У школи се празнује радно Свети Сава – школска слава, Дан победе, Видовдан – спомен на Косовску битку и 8. новембар обележава се као Дан просветних радника.


Ученици и запослени у Школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде у дане следећих верских празника, и то:

1. Православци – на први дан крсне славе;

2. Католици и припадници других хришћанских верских заједница – на први дан Божића и у дане Ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном Ускрса, према њиховом календару;

3. Припадници исламске заједнице – на први дан Рамазанског бајрама и први дан Курбанског бајрама;

4. Припадници јеврејске заједнице – на први дан Јом Кипура.


Уколико се екскурзије буду реализовале у време наставних дана, исти ће бити надокнађени.


Настава се одвија у две смене од 8:00 до 13:10 и од 14:00 до 19:10. Ученици на недељном нивоу мењају смене.


© 2023 ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ДАНИЧИЋ” – Нека су права задржана

Администратори школа су одговорни за објављени садржај

Designed by DevTech