Стручна већа, тимови и активи

Стручна већа и активи школе

СТРУЧНА ВЕЋА

Стручно веће наставника разредне наставе

Координатор стручног већа: Биљана Половина


Стручно веће природно математичке групе предмета

Координатор стручног већа: Драгиња Кабаница

Стручно веће језичке групе предмета

Координатор стручног већа: Јелица Паскаш


СТРУЧНИ ТИМОВИ, АКТИВИ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ


Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Координатор: Милош Богдановић, наставник физичког и здравственог васпитања

Тим за инклузију

Координатор: Вера Стаменковић, педагог

Тим за самовредновање

Координатор: Снежана Павловић, педагог

Тим за информисање

Координатор: Марија Вујановић, наставник разредне наставе

Тим за естетско уређење школе

Координатор: Јасмина Кнежевић, наставник ликовне културе

Тим за професионалну оријентацију

Координатор: Драгана Лукић, наставник информатике и рачунарства

Актив за развој школског програма

Координатор: Јасмина Сатарић, наставник разредне наставе

Актив за школско развојно планирање

Координатор: Јована Шанталаб, наставник разредне наставе

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

Координатор: Драгица Кричковић, наставник српског језика и књижевности

Тим за међупредметне компетнеције и предузетништво

Координатор: Данијела Карапанџин, наставник географије

Тим за пројекте

Координатор: Бојана Жеберан, наставник математике

Тим за културну и јавну делатност

Координатор: Александра Стојковић, наставник српског језика и књижевности

Црвени крст

Координатор: Радмила Шовљански, наставник разредне наставе


Дечији савез

Координатор: Милана Урошевић, наставник разредне наставе

Ђачки парламент

Координатор: Маријана Челекетић, наставник историје© 2023 ОСНОВНА ШКОЛА "ЂУРА ДАНИЧИЋ" – Нека су права задржана

Администратори школа су одговорни за објављени садржај

Designed by DevTech