Школски одбор

Школски одбор

Сунчица Алексић

председник Школског одбора

Бојан Вишнић

представник локалне самоуправе

Горан Бојовић

представник локалне самоуправе

Тијана Стојановић

представник родитеља

Бојана Рудић Почуч

представник родитеља

Сања Мунижаба Јаић

представник родитеља

Милош Сатарић

проф. енглеског језика представник запослених

Милош Богдановић

проф. физичког и здравственог васпитања представник запослених

Драган Карапанџин

проф. технике и технологије

представник запослених


© 2023 ОСНОВНА ШКОЛА “ЂУРА ДАНИЧИЋ” – Нека су права задржана

Администратори школа су одговорни за објављени садржај

Designed by DevTech