Јавне набавке 17-18-19

 

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈН 8/2019 - ДОБРА -опремање продуженог боравка после завршетка надоградње школе

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

у Основној школи "Ђура Даничић" Душана Васиљева 19 ,  а према спецификацији која чини конкурсну документацију . 

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 05.12.2019. ГОДИНЕ ДО 09:00 ЧАСОВА .

Позив

Конкурсна документација

Питање и одговор 1

Питање и одговор 2

Имена и допуна конкурсне документације 

Обавештење о продужетку рока 

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 

Предмет јавне набавке мале вредности по партијама ЈН 6/2019 - УСЛУГЕ -

РАДИ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВА У ПРИРОДИ 

у Основној школи "Ђура Даничић" Душана Васиљева 19 ,  а према спецификацији која чини конкурсну документацију . 

  РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 27.11.2019. ГОДИНЕ ДО 12 :00 ЧАСОВА .

Позив

Конкурсна документација 

Одлука 

 

 

 

 

Предмет јавне набавке велике вредности ЈНОП 5/2019 - РАДОВИ - НАДОГРАДЊА ОБЈЕКТА ИЗНАД ФИСКУЛТУРНЕ САЛЕ у ОШ "Ђура Даничић" Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини Конкурсну документацију.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 08.04.2019. године до 10:00 часова.

 

ПОЗИВ 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1 ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима бр.1.

Одлука о додели уговора ЈНОП 5/2019

Обавештење о закљученом уговору за ЈН ОП 5/2019

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ : 2 ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНМВ 3/2019 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА .

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

1. ИЗМЕНА И ДОПУНА

2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

3.ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ : ИЗМЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ О ЈНМВ 03/2019 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - 

У ПРИЛОГУ СЕ НАЛАЗЕ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ. 

1. ИЗМЕНА И ДОПУНА 

2. ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА 

 

 

 

1. 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 4 /2019 набавка добара - ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ШКОЛСКУ КУХИЊУ у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 10,15 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

 

2. 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ /– 3 /2019 набавка добара - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 10,15 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

3. 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 2 /2019 набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 08,45 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

4.

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ –1 /2019 набавка добара - МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 26.02.2019.ГОДИНЕ ДО 08,45 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 

*************************************************************************************

ЈАВНА НАБАВКА - НАДОГРАДЊА

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

**************************АРХИВА ************************************

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 5 /2017 набавка радова

- санација санитарних чворова у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19,

Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 18.09.2017.ГОДИНЕ ДО 9,00 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 5 /2016 набавка радова

- текуће одржавање на хаварији равног крова фискултурне сале у

ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 18.04.2016.ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 6 /2016 набавка радова-

текуће одржавање на хаварији равног крова фискултурне сале у

ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 10.05.2016.ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 7 /2016 набавка радова-

инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта

(атмосферска канализација, хидроизолација равног крова и ограда)

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према

спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 07.11.2016. ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 8/2016 набавкa добара-

  ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ( КЛУПЕ, СТОЛИЦЕ И ОРМАНИ) 

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према

спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.


РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 17.11.2016. ГОДИНЕ ДО 8,30 ЧАСОВА.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 4 /2016 набавка добара - хране и пића за школску кухињу у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 09.03.2016.ГОДИНЕ ДО 14,00 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - материјал за образовање у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - материјал за одржавање хигијене у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – електрична енергија у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 2/2016 је набавка добара - материјала за образовање у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2016, је набавка добара - материјалa за одржавање хигијене у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 3/2016, набавка добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

5452527
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31