logo djura 1 250 250px 1

Baner skola 2 1

login2

Све јавне набавке 2017

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 5 /2017 набавка радова

- санација санитарних чворова у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19,

Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 18.09.2017.ГОДИНЕ ДО 9,00 ЧАСОВА.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА

Ми на мапи

Наш мото

Мото школе