logo djura 1 250 250px 1

Baner skola 2 1

login2

Све јавне набавке 2018

1.

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ – 5 /2018 - је РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ДОТРАЈАЛОГ ПАРКЕТА 

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

ПОЗИВ  11.10.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  11.10.2018.

ОДЛУКА  22.10.2018.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ   01.11.2018.

***********************************************************************************************************

1.

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ – 1 /2018 - је материјал за одржавање хигијене

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА

2.

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ – 2 /2018 - је материјала за образовање и администартивни материјал

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА

3.

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ – 3 /2018 - је електрична енергија

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДЛУКА

4.

Предмет јавне набавке мале вредности  ЈНМВ – 4 /2018 - је храна и пиће за школску кухињу

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацијикоја чини саставни део Конкурсне документације.

 

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 ОДЛУКА

Ми на мапи

Наш мото

Мото школе