logo djura 1 250 250px 1

Baner skola 2 1

login2

Све јавне набавке 2016

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 5 /2016 набавка радова

- текуће одржавање на хаварији равног крова фискултурне сале у

ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 18.04.2016.ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 6 /2016 набавка радова-

текуће одржавање на хаварији равног крова фискултурне сале у

ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 10.05.2016.ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 7 /2016 набавка радова-

инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта

(атмосферска канализација, хидроизолација равног крова и ограда)

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према

спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 07.11.2016. ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 8/2016 набавкa добара-

  ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ( КЛУПЕ, СТОЛИЦЕ И ОРМАНИ) 

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према

спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.


РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 17.11.2016. ГОДИНЕ ДО 8,30 ЧАСОВА.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 4 /2016 набавка добара - хране и пића за школску кухињу у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 09.03.2016.ГОДИНЕ ДО 14,00 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - материјал за образовање у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - материјал за одржавање хигијене у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – електрична енергија у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 2/2016 је набавка добара - материјала за образовање у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2016, је набавка добара - материјалa за одржавање хигијене у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 3/2016, набавка добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 5 /2016 набавка радова

- текуће одржавање на хаварији равног крова фискултурне сале у

ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 18.04.2016.ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 6 /2016 набавка радова-

текуће одржавање на хаварији равног крова фискултурне сале у

ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији

која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 10.05.2016.ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА. 

ПРЕДМЕТ ЈАВНИХ НАБАВКИ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ОДГОВОР

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 7 /2016 набавка радова-

инвестиционо одржавање на побољшању услова коришћења објекта

(атмосферска канализација, хидроизолација равног крова и ограда)

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према

спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 07.11.2016. ГОДИНЕ ДО 9,30 ЧАСОВА.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ОДГОВОРИ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 8/2016 набавкa добара-

  ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ ( КЛУПЕ, СТОЛИЦЕ И ОРМАНИ) 

у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према

спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.


РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 17.11.2016. ГОДИНЕ ДО 8,30 ЧАСОВА.

ПОЗИВ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ОДЛУКА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016.

Предмет јавне набавке мале вредности је ЈНМВ – 4 /2016 набавка добара - хране и пића за школску кухињу у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 09.03.2016.ГОДИНЕ ДО 14,00 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - материјал за образовање у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара - материјал за одржавање хигијене у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације.

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара – електрична енергија у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 2/2016 је набавка добара - материјала за образовање у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1/2016, је набавка добара - материјалa за одржавање хигијене у ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке мале вредности 3/2016, набавка добара - снабдевање електричном енергијом за ОШ ''Ђура Даничић'', Душана Васиљева 19, Нови Сад, а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне документације..

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЈЕ 22.02.2016.ГОДИНЕ ДО 08,30 ЧАСОВА.

Ми на мапи

Наш мото

Мото школе